Returordning

Elsykling er miljøvennlig og gøy og skal fortsatt være det den dagen elsykkelen er blitt gammel å må gå i pensjon.

Mye på sykkelen kan gjenvinnes og enklest er å levere den til nærmeste gjenvinningsstasjon. Det er også mulig å levere den inn til oss i våre SCUSHI butikker. Viktig å tenke på er at motor, display og løs elektronikk går som EE-avfall og at selve batteriet må leveres inn separat.

Hvorfor kildesortere EE-avfall?
EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, fordi produkter som går på strøm inneholder miljøgifter og må håndteres på en forsvarlig måte når de kastes. Når elektriske og elektroniske produkter kasseres, kalles de EE-avfall.

Hva skjer med EE-avfall etter at du leverer det?
EE-avfall blir sendt til anlegg for demontering, gjenvinning, ombruk og destruering. For eksempel har datamaskiner og servere som ikke lenger er funksjonelle mange materialer som kan brukes på nytt; for eksempel sjeldne jordartsmetaller, gull og kobber. Å gjenvinne EE-avfall er veldig miljøvennlig, og sparer miljøet for store mengder CO2.

Elsykkelen må ikke ende opp her!